Küsimusi lapse arengu, käitumise, õpetamise ja kasvatamise kohta tekib igas peres. See on täiesti normaalne, sest ka lapsevanemaks olemist peab õppima! Siia lehele koondame kõik Rajaleidja välja antud materjalid, artiklid, videod ja toimuvad sündmused, mis aitavad vanematel lapse kasvatamisega veelgi edukamalt toime tulla.

Mida teadlikumad on vanemad laste arengu etappidest ning lapsesõbralikest, toimivatest kasvatusmeetoditest, mida paremini oskame takistustega toime tulla, seda vähem tekib ka hilisemaid suuremaid käitumis-, suhtlemis- ja õpiraskuseid. Nii on lapsevanemate harimine hea võimalus toetada targa ja terve tulevikuühiskonna arengut.

Seepärast oleme otsustanud osaleda eeskujuliikumises Valge Õhupall sõnumiga “Aga mina olen teadlik vanem”. Eeskujuliikumise eesmärk on koondada kokku erinevate organisatsioonide tegevused, mis on suunatud tervema ja turvalisema tuleviku kujundamisele. Eeskujuliikumises osalemine toob vanemlike teadmiste ja oskuste kasvatamise Rajaleidja tegevuses varasemast veelgi enam fookusesse.

Infomaterjalid lapsevanematele

Materjalid on tasuta kasutamiseks kõikidele lapsevanematele ning perega töötavatele spetsialistidele, materjale võib jagada ja levitada.

Nõuandeartiklid lapsevanematele
Videod lapsevanematele

Lapsevanemate kool

  • Videoloeng “Kui kodus on teismeline”. Psühholoog Jaak Maasalu annab nõu vanematele, kelle laps on jõudmas teismeikka: millised muutused lapse käitumises selles vanuses toimuvad ja miks, kuidas muutuvat last mõista ja toetada, käitumisprobleeme ennetada ja lahendada, kuidas rääkida teismelisega probleemidest nii, et vestlustel oleks positiivne mõju.

Logopeedilised harjutused

Meie logopeedide videosari õpetab mängulisel viisil tegema häälduselundeid arendavaid harjutusi ja hääldama õigesti eesti keele häälikuid. Videod muudavad harjutuste kodus tegemise lastele ja peredele kergemaks ning koduste harjutuste andmise logopeedidele hõlpsamaks.

Hetkel ees ootavad lapsevanematele suunatud sündmused

Seoses eriolukorraga toimuvad 2020. aasta sügisesed lapsevanemate kooli üritused veebi teel:

Tee lapsele pai!

Nagu teised eeskujuliikumisega liitunud organisatsioonid, kutsus ka Rajaleidja kõiki inimesi üles võtma lastekaitsepäeval, 1. juunil kell 11.11 üheks minutiks muudest tegevustest aja maha, et teha lapsele pai.