Sul on lapsega mure? Õppenõustaja aitab!

KES?

Rajaleidja keskused pakuvad õppenõustamisteenuseid lastele ja noortele ning tuge lapsevanematele, õpetajatele ning teistele haridustöötajatele. Lisaks nõustamistele korraldavad Rajaleidja keskused koolivälise nõustamismeeskonna tööd (loe lähemalt Innove Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond).

MIKS?

Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid ja lastega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide ennetamisel ja lahendamisel. Nõustamise hea ja õigeaegne kättesaadavus toetab lapse ja noore edasist toimetulekut ning konkurentsivõimet, luues eeldused haridustee edukaks läbimiseks.

KELLELE?

Rajaleidja õppenõustamisteenused on mõeldud lapsevanematele, kellel on mure lapse arengu ja oskuste pärast. Lisaks nõustavad Rajaleidja õppenõustajad ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid, õpetajaid ja teisi haridustöötajaid.

MILLAL?

• Kui laps ei reageeri kõnele või tema kõne on raskesti mõistetav.
• Kui lapsel on raskusi jutustamise-, lugemise või kirjutamisega.
• Kui tunned, et lapse areng on tagasihoidlikum ning ta vajab tuge järele jõudmisel.
• Kui oled märganud lapse käitumises ja huvides murettekitavaid muutusi.
• Kui laps ei taha enam koolis käia.
• Kui last on kiusatud või on ta ise kiusaja.
Kui oled mures lapse pärast ja vajad infot või ärakuulamist!

Rajaleidja keskustes töötavad:

ERIPEDAGOOG

Aitab välja selgitada lapse arengutasemed ja -vajadused. Nõustab jõukohase õppematerjali ja -meetodite valikul.
Eripedagoog nõustab Sind lapse teadmiste ja oskuste arendamisel!

LOGOPEED

Aitab hinnata lapse kõne ja suhtlemisoskusi. Annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ning sobiva suhtluskeskkonna loomiseks.
Logopeed näitab kätte tee lapse kõne toetamiseks!

PSÜHHOLOOG

Aitab välja selgitada lapse vajadused ning hindab lapse vaimset tervist ja arengut. Nõustab arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide teemadel ning annab soovitusi sobivate sekkumisviiside, lisaabi ja lahenduste leidmisel.
Psühholoog toetab Sinu, Su lapse ja tarvidusel ka lapse õpetaja toimetulekut!

SOTSIAALPEDAGOOG

Toetab lapse sotsiaalsete oskuste arengut, nõustab perekonda ja lapsega seotud võrgustiku liikmeid.
Sotsiaalpedagoog toetab lapse toimetulekut lasteaias, koolis, kodus ja vabal ajal eakaaslastega suheldes!

* JÄTA MEELDE!

Kui Te ei tea, millise spetsialisti poole pöörduda, küsige nõu Rajaleidja keskusest, kus selgitatakse välja probleemi põhiolemus ning suunatakse sobiva nõustaja juurde.

NÕUSTAMISAJA SAAB KOKKULEPPIDA TELEFONIL 735 0700.

Nõustamisele registreerimiseks on vajalik:

  • Lapse isikukood
  • Rajaleidja keskuse asukoht, kuhu soovite pöörduda
  • Info lapsele koolis või lasteaias pakutud toe ning tugispetsialistide teenuse kohta ning varasemalt läbiviidud uuringute ja hindamiste kohta
  • E-posti teel pöördudes palume lisada telefoninumbri, mille kaudu saame vajadusel ühendust võtta.

Aja kokkuleppimiseks ei ole ka vaja kellegipoolset suunamist, samuti ei pea te teadma, millise spetsialisti juurde teil vaja pöörduda on. Meie infospetsialistid leiavad teile sobiva spetsialisti täpsustades lapse probleemi põhiolemust.

Rajaleidja teenused on tasuta ning õppenõustamine on mõeldud Sulle, kes Sa kasvatad lapsi ja noori vanuses 1,5-18 aastat. Nõustamisel on tagatud konfidentsiaalsus – info jagamiseks teiste täiskasvanutega (nt õpetajaga) küsime lapsevanemalt luba.

Rajaleidja keskused lähtuvad isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusestInnove isikuandmete töötlemise korrast ja Rajaleidja keskustes isikuandmete töötlemise ning isiksuseomaduste ja vaimsete võimete testimise nõusoleku töökorrast. Rohkem infot SIIT.

Kiirema teenuse pakkumise huvides oleme välja töötanud nõusoleku vormi „Nõusolek isikuandmete töötlemiseks“, mida palume kasutada.

Sina lapsevanemana tunned oma last kõige paremini. Nõustaja roll on olla Sulle abiks lapse vajaduste väljaselgitamisel ja leida koostöös perega võimalusi lapse arengu toetamiseks.