karjäärinõustamine

on tasuta teenus kuni 26aastastele noortele, mis pakub tuge tulevikuga seotud küsimuste, valikute ja otsuste langetamisel ning karjääri kujundamisel.

ÕPPENÕUSTAMINE

on tasuta teenus, mille raames pakutakse nõustamist lapsevanemale, õpetajatele ja teistele haridustöötajatele, et toetada lapse ja noore arengut ning toimetulekut.