Ametite andmebaas

Rajaleidja ametite andmebaas on mahukas kogum erinevatest valdkondadest ja ametitest. Uuri kindlasti, sest seal saad

  • teada, milliseid ameteid on olemas;
  • uurida, mida Sulle huvipakkuva ameti esindaja igapäevaselt teeb;
  • vaadata fotosid, videosid ametite kohta;
  • proovile panna oma teadmised erinevate ametite kohta.

Töömaailm

Sellest Rajaleidja osast leiad vajaliku info, kui oled alaealine ning soovid saada töökogemusi. Kui Sa õpid, siis tasub esmalt põhjalikult järgi järele mõelda, kuidas plaanid oma kooli- ja tööelu ühildada ning kuidas kooli ja töö sobitamisega toime tuled. Kooli kõrvalt töötamiseks on erinevad võimalused:

  • töö koolivaheajal,
  • töö õpingute kõrvalt,
  • ettevõtlusega tegelemine,
  • vabatahtlik töö.

Samuti leiad infot, mida teha, kui Sa ei õpi või oled töötu.

Persoonilood

Rajaleidja persoonilugudest saad teada, mida erinevate ametite esindajad igapäevaselt oma töös teevad. Inimesed räägivad, kuidas nad on oma elukutseni jõudnud, mis neile rõõmu ja muret valmistab, mis on hästi läinud või hoopis, millistest ebaõnnestumisest nad õppinud on. Saad teada, milliseid teadmisi ja oskusi eelnevalt sellel ametikohal töötamiseks vaja läheb, kuidas see inimene oma ametini jõudis ning milline on tema töökeskkond ja mis vahendeid ta kasutab.

Vabatahtlik töö ja huvitegevus

Vabatahtlikust tegevusest või hobidega tegelemisest võib välja kasvada Sinu tulevane elukutse. Samuti omandad nende tegevuste käigus uusi teadmisi ja oskusi, mida läheb vaja nii töömaailmas kui ka üldiselt elus toimetulekuks.

Vabatahtlik töö annab Sulle võimaluse järele proovida erinevaid tegevusi erinevates valdkondades. Hobid annavad Sulle teadmisi ja kogemusi, mis on erialavalikul abiks.
Hobidega tegelemine aitab Sul endas paremini selgusele jõuda, avastada enda tugevad ja nõrgad küljed ning teha sobiv erialavalik. Hobist võib välja kasvada ka Sinu tulevane elukutse.

Kui tunned, et vajad nõu, aitab Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist Sul paremini õppida tundma end ja oma võimalusi, selgitada välja Sinu tugevad küljed ning leida teavet õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta.