Karjääriplaneerimine

Karjäär tähendab rahuldust pakkuvat eneseteostust läbi kogu elu – hariduse omandamist, erialavalikut, astumist tööellu ning tasakaalustatud töö- ja eraelu rollide täitmist.

Karjääriplaneerimine eeldab, et Sa tunned iseennast ja tead oma võimalusi. Enesetundmine aitab otsustada, milline tegevusvaldkond Sulle sobib, mida suudad hästi teha ja milles tuleb Sul ennast veel arendada. Tähtis on osata analüüsida enda oskusi, võimeid, hobisid, iseloomuomadusi jms, sest oled ise oma tulevikku puudutavate otsuste tegija.

Karjääriplaneerimisel tuleb arvestada elukestva õppimisega – tööturul konkurentsivõimelisena püsimiseks on vaja pidevalt juurde õppida ja ennast mitmekülgselt arendada.

Kui tunned, et vajad nõu, aitab Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist Sul paremini õppida tundma end ja oma võimalusi, selgitada välja Sinu tugevad küljed ning leida teavet õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta.

Huvid

Mida sulle meeldib teha? Mis on sulle südamelähedane ja omane?

Oma huvide teadvustamine lubab sul aimata, millise elu, eriala ja tööga sa tõenäoliselt rahul ja õnnelik oled. Inimestel on enamasti mitu huviala ja seetõttu ka huvi erinevate erialade ja ametite vastu. Seetõttu sobivad paljud inimesed hästi tegema mitmeid töid erinevates eluvaldkondades.

Kui töö pole tegija jaoks huvitav, juhtub tihti nii, et inimene kaotab oma loovuse ja entusiasmi ning tunneb rahulolematust. Seetõttu on oluline õppida eriala, mis sind huvitab. Samas võib juhtuda ka see, et esmapilgul huvitavana tunduv töö osutub hoopis teistsuguseks kui Sa oleksid oodanud.

Kui tunned, et vajad nõu, aitab Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist Sul paremini õppida tundma end ja oma võimalusi, selgitada välja Sinu tugevad küljed ning leida teavet õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta. Kirjuta meile või tule ise kohale!

Võimed

Sa oled hea nendes tegevustes, kus saad kasutada oma teadmisi ja oskusi, mis sõltuvad Sinu võimetest.

Võime on isikuomadus, mis võimaldab sooritada midagi heade tulemustega. Võimed soodustavad ka teadmiste ja oskuste omandamist. Võimekas võib olla mitmel alal. Võimed soodustavad teadmiste ja oskuste omandamist, kuid ei ole ise teadmised ja oskused.

Võimed on suuresti pärilikud ehk nende alged on sünnipäraselt ette antud. Elu jooksul saame me oma võimeid arendada läbi erinevate tegevuste. Arendamise oluliseks eeltingimuseks on sobiva keskkonna olemasolu. Kui kaasasündinud võimeid ei kasutata ega arendata, siis võivad need hääbuda.

Õppetöös paremate tulemuste saavutamine on lihtsam neis õppeainetes, mille omandamiseks on Sul olemas sünnipärased eeldused ehk võimed. Lisaks võimetele mõjutavad Sinu õppeedukust ka isiksuseomadused nagu näiteks püsivus, keskendumisoskus, töökus, tahe jms.

Kui tunned, et vajad nõu, aitab Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist Sul paremini õppida tundma end ja oma võimalusi, selgitada välja Sinu tugevad küljed ning leida teavet õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta. Kirjuta meile või tule ise kohale!

Oskused

VÕIMED + TEGEVUS (nt õppimine, töö) = OSKUSED

Võimed ja oskused on omavahel seotud tegevuse kaudu – oskused kujunevad proovides ja harjutades, nt õppides või töötades.

Oskused näitavad, mida Sa suudad hästi teha. Iga elukutse nõuab teatud oskusi. Mõnda neist võib vaja minna paljude elukutsete puhul (suhtlemis-, organiseerimis-, arvutioskus jne), mõnda aga vaid ühe või teise elukutse juures (puutöö-, õmblemisoskus jne). Oskused kujunevad ja arenevad ka igapäevaelus, kuid suurema osa tööoskustest omandad Sa koolis ja töökohal. Töökohal vajaminevaid oskusi nimetatakse kutseoskusteks.

Uusi oskusi saab alati juurde õppida, osaledes tegevustes väljaspool kooli, näiteks vabatahtlik töö, huviringid ja hobid jms. Oluline on teada ja analüüsida, milliseid oskusi võiks endas arendada ja mida juurde õppida.

Kui tunned, et vajad nõu, aitab Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist Sul paremini õppida tundma end ja oma võimalusi, selgitada välja Sinu tugevad küljed ning leida teavet õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta. Kirjuta meile või tule ise kohale!