Millisel erialal õppida?

Peale kooli lõppu tuleb Sul teha valik, millist eriala õppima minna. Valik ei ole kerge, sest võimalusi on palju ja langetatud otsus mõjutab Sinu tulevikku. Enne otsuse langetamist on mõistlik uurida, millistel ametialadel ja millistes majandussektorites on töötajate vajadus kõige suurem – nii on vähem karta, et õpitakse erialal, kus tööd on väga raske leida.

Eriala valikul on oluline silmas pidada, et heaks spetsialistiks on kergem saada, kui tegeled sellega, mis huvi pakub. Seetõttu ei peaks eriala valik olema pelgalt majanduslik kaalutlus, vaid oluline on ka see, et tulevane töö tunduks huvitav ja väljakutseid pakkuv.

Kui tunned, et vajad nõu, aitab Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist Sul paremini õppida tundma end ja oma võimalusi, selgitada välja Sinu tugevad küljed ning leida teavet õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta.

Põhikoolilõpetaja

Põhihariduse omandamine ei taga Sulle enamasti huvitavat ja tasuvat tööd. Enamik oskustöölisi, spetsialiste ja juhte on kutse- või kõrgharidusega.
Põhikooli lõpetamise järel saad edasi õppida gümnaasiumis või kutseõppeasutuses.

Erinevatest haridustasemetest annab Sulle hea ülevaate Rajaleidja skeem.

Gümnaasiumilõpetaja

Gümnaasiumiharidusega on Sul võimalik edasi õppida kutsekoolis ja kõrgkoolis.

Loe edasi ja saa ülevaade lõpueksamite sooritamisest, edasiõppimise võimalustest, kutse- ja kõrgkoolis õppimise erinevustest ning välismaal õppimisest.

Erinevatest haridustasemetest annab Sulle hea ülevaate Rajaleidja skeem.

Kutsekooli lõpetaja

Kutsekooli lõpetades saad asuda erialasele tööle või luua oma ettevõte. Kui oled otsustanud pärast kutsekeskhariduse omandamist edasi õppima minna, siis haridusvõimalustest annab Sulle hea ülevaate Rajaleidja skeem.

Loe edasi kutsetunnistuse omandamisest, edasiõppimisest ja töötamise võimalustest.