Innove Rajaleidja Kooliväline Nõustamismeeskond

Rajaleidja spetsialistidest koosneva koolivälise nõustamismeeskonna ülesanne on soovituste andmine lapse arengu toetamiseks, õppe ja kasvatuse korraldamiseks ning tugiteenuste rakendamiseks.Nõustamismeeskonda kuuluvad Innove Rajaleidja sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid, psühholoogid ja logopeedid. Loe koolivälise nõustamismeeskonna tegevuse kohta lähemalt Innove kodulehelt.

Taotluse nõustamismeeskonnale saavad esitada lapse vanemad (või volitatud isikud, volikirja vorm) või täisealised õpilased. Taotlust saab esitada kolmel viisil:

Loe Innove koolivälise nõustamismeeskonna teenusstandardit SIIT.