millega sinu laps tulevikus tegeleb?

Saa teada, miks karjäärinõustamine oluline on.

Karjäärinõustamine on (noore) inimese toetamine teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel.

Karjäärinõustaja toetab inimest eduka tuleviku planeerimisel, aitab tal suurendada teadlikkust iseendast ning hariduse ja tööturu võimalustest.

Koos püstitakse eesmärke ning pannakse paika plaan, mis aitab neid saavutada.

Nõustaja töö põhisisu ongi kliendi karjääri- planeerimise juhendamine. Sisuliselt on tegemist koostööga noore ja nõustaja vahel.

Noor võib minna karjäärinõustaja konsultatsioonile juba põhikooli lõpus. Koos pannakse paika, kuidas peaks haridustee jätkuma ja mis on lapse tugevad küljed ja huvid.

Nõustaja juurde saab panna aja kirja siin.

Lisaks karjäärinõustamisele tegeleb Rajaleidja ka õppenõustamisega, mis on mõeldud lastele ja noortele, kes vajavad õppimise juures erilist abi. Loe selle kohta siin!