sul on lapsega mure?
õppenõustaja aitab!

Õppenõustaja juurde tasub pöörduda, kui lapsel on õpperaskused
ja suhtlusraskused koolis või koduses elus. Leiame koos lahenduse!

REGISTREERI NÕUSTAMISELE
KES?

Rajaleidja keskused pakuvad karjääri- ja õppenõustamisteenuseid lastele ja noortele ning tuge lapsvanematele, õpetajatele ning teistele haridustöötajatele. Lisaks nõustamistele korraldavad Rajaleidja keskused vastavate maakondade nõustamiskomisjonide tööd (loe lähemalt www.innove.ee).

MIKS?

Nõustamise hea ja õigeaegne kättesaadavus toetab lapse ja noore edasist toimetulekut ning konkurentsivõimet, luues eeldused haridustee edukaks läbimiseks.

KELLELE?

Rajaleidja õppenõustamisteenused on mõeldud lapsevanematele, kellel on mure lapse arengu ja oskuste pärast. Lisaks nõustavad Rajaleidja õppenõustajad ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid, õpetajaid ja teisi haridustöötajaid.

MILLAL?

• Kui laps ei reageeri kõnele või tema kõne on raskesti mõistetav.
• Kui lapsel on raskusi jutustamise-, lugemise või kirjutamisega.
• Kui tunned, et lapse areng on võrreldes eakaaslastega tagasihoidlikum ning ta vajab abi järele jõudmisel.
• Kui oled märganud lapse käitumises ja huvides murettekitavaid muutusi.
• Kui laps ei taha enam koolis käia.
• Kui last on kiusatud või on ta ise kiusaja.
Kui oled mures lapse pärast ja vajad infot või ärakuulamist!

Rajaleidja keskustes töötavad:

ERIPEDAGOOG

Aitab välja selgitada lapse arengutasemed ja -vajadused. Nõustab jõukohase õppematerjali ja -meetodite valikul. Eripedagoog nõustab Sind lapse teadmiste ja oskuste arendamisel!

LOGOPEED

Aitab hinnata lapse kõne ja suhtlemisoskusi. Annab soovitusi lapse kõne arendamiseks ning sobiva suhtluskeskkonna loomiseks. Logopeed näitab kätte tee lapse kõne toetamiseks!

PSÜHHOLOOG

Aitab välja selgitada lapse vajadused ning hindab lapse vaimset tervist ja arengut. Nõustab arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide teemadel ning annab soovitusi sobivate sekkumisviiside, lisaabi ja lahenduste leidmisel. Psühholoog toetab Sinu, Su lapse ja tarvidusel ka lapse õpetaja toimetulekut!

SOTSIAALPEDAGOOG

Toetab lapse sotsiaalsete oskuste arengut, nõustab perekonda ja lapsega seotud võrgustiku liikmeid. Sotsiaalpedagoog toetab lapse toimetulekut lasteaias, koolis, kodus ja vabal ajal eakaaslastega suheldes!

* JÄTA MEELDE!

Rajaleidja teenused on tasuta ning õppenõustamine on mõeldud Sulle, kes Sa kasvatad lapsi ja noori vanuses 1,5-18 aastat. Rajaleidjasse pöördumisel ei pea teadma, millise spetsialisti abi laps või noor vajab - selle aitab välja selgitada infotöötaja. Pöördumiseks ei ole ka vaja kellegipoolset suunamist.

Nõustamisel on tagatud konfidentsiaalsus - info jagamiseks teiste täiskasvanutega (nt õpetajaga) küsime lapsevanemalt luba.

Sina lapsevanemana lastevanemana tunned oma last kõige paremini. Nõustaja roll on olla Sulle abiks lapse vajaduste väljaselgitamisel ja leida koostöös perega võimalusi lapse arengu toetamiseks.

Loe edulugusid

 • Lapsevanem 1: „Meie pere koostöö algas tegelikult juba enne Rajaleidja võrgustiku loomist, 4 aastat tagasi.“

  Infot Rajaleidja kohta sain lapse klassijuhatajalt, kui lapsel süvenesid õpiraskused ja tähelepanuhäire. Kirjutasin oma probleemist ning minuga võeti väga kiiresti ühendust. Meie nõustajaks on Rajaleidja psühholoog. Koostöö nõustaja ja pere vahel on olnud väga hea. Saime konkreetsed juhtnöörid, mida ja kuidas lapsega ette võtta. Peale vajalike protseduuride tegemist on laps stabiilsem ja rahulikum.

  Oskan tänu nõustajalt saadud infole suunata ja aidata oma lapsel paremini toime tulla igapäeva elu korraldamise ja konfliktsete situatsioonide lahendamisega. Olen tänulik lapsevanem, kes vajas abi oma lapse mõistmisel ja tänu Rajaleidja keskuse psühholoogile läheb minu lapsel tunduvalt paremini. Olen soovitanud ja soovitan edaspidigi oma tuttavatele Rajaleidja keskust. Käin ka Rajaleidja poolt pakutavatel lapsevanemate loengutel.

 • Lapsevanem 2: „Esimese info saime keskuse kohta, kui laps kooli läks.“

  Kuna laps oli natuke elavama loomuga ja õppimine võttis natuke kauem aega, suunas kool lapse nõustaja vastuvõtule. Nõustajaks oli esimesel korral psühholoog. Väga sõbralik ja soe vastuvõtt oli. Laps läks hea meelega keskusesse, kus veel olid abiks eripedagoog ja sotsiaalpedagoog.

  Koostöö keskusega oli väga positiivne, kuna saime oma probleemidele ja küsimustele alati lahenduse ja vastused. Meie perele oli Rajaleidja keskusest väga suur abi.

 • Lapsevanem 3: „Meie lugu algas kõik sellest, kui tulime lapsega tagasi Eestisse.“

  Meie lugu algas kõik sellest, kui tulime lapsega tagasi Eestisse ja ta läks kooli, kus teised lapsed olid juba alustanud ja tema läks poole pealt.

  Üks klassikaaslane kiusas, togis ja noris teda kohe algusest peale, aga ikka lootsin, et ehk see on alguse asi läheb üle, kui nad kohanevad. Paaril korral vestlesin ka õpetajaga sellel teemal, mis minu lapse ja selle kaasõpilase vahel toimub, aga õpetaja ikka ütles, et küll poisid hakkama saavad. Paaril korral proovisin ka lapse emaga mobiilisõnumite teel ühendust võtta ja palusin, et aidaku meie lastel koolis hakkama saada. Pärast sõnumeid nägin ka, et teise lapsega on kodus ilmselt tegeletud , kuna minu laps tuli koju palju õnnelikumalt ja ütles, et täna oli väga normaalne päev. Loomulikult tänasin siis ka teise lapse ema koostöö eest .

  Aga lõpuks läks asi ikka halvaks. Kui laps tuli koju ja lubas teisel lapsel nina veriseks lüüa, taipasin, et asi on väga tõsine ja pean leidma võimaluse, kuidas oma last aidata.

  Pöördusin siis uuesti õpetaja poole ja palusin tal midagi ette võtta ja õpetaja arvas, et võiksime ise kõigepealt abi otsida. Kuna minul puudusid eelnevad kogemused, kust ja kuidas seda üldse otsida, andis õpetaja viite, et on olemas selline koht nagu Rajaleidja keskus. Helistasin keskusesse, rääkisin loo ära, mille peale viisakas ja professionaalne naishääl andis meile kohe nädala pärast esimese aja sotsiaalpedagoogiga.

  Esimene kokkusaamine oli väga meeldiv, sõbralik ja tagasikutsuv. Tunne oli just see, et keegi mõistab sind sinu mures, mitte ei ürita sind ja sinu last süüdlaseks teha. Asjade ajamise kiirus oli minu jaoks meeldiv üllatus, kõik toimus väga kiiresti, asjad liikusid kohe edasi.

  Meid saadeti edasi psühholoogi juurde, kes tegeles meiega mõned korrad ja leitud lahendus oli väga positiivne. Jäin ise lapsevanemana väga rahule ja ka laps oli väga rahul, kuna kõik toimus väga professionaalselt ja teise inimese mõistmisele põhinevalt. Kuna meil on lapsega ka Soomes psühholoogi kogemus olemas ja millega me väga rahule jäime, siis siin pisikeses linnas olen väga rahul, et Rajaleidja on olemas. See, mis paneb turvalisemalt tundma, et sa saad oma lapsele kiiret ja professionaalset abi.

  Soovitasin ka sõbrannal oma lastega sinna minna ja ka tema on väga rahul Rajaleidja kollektiivi tööga. Sinna minekut me lausa ootasime ja läheksime lapsega veel kui vajadus peaks olema.

 • Koostööpartner 1: Rajaleidja kui koostööpartner!

  Viljandimaa Rajaleidja keskuse töötajad on olnud heaks koostööparteriks Kolga-Jaani valla lastekaitsetöötajale. Olen Rajaleidja keskuse spetsialistide poole pöördunud erinevate muredega: lapsele sobiva õppekeskkonna leidmine, nooruki koolikohustuse mittetäitmisega seotud probleemid ja lastel esinevate sotsiaalsete ning psühholoogiliste probleemide lahendamine.

  Rajaleidja keskuse ruumides on toimunud koosolekud, kus on püütud leida lahendusi, mis aitaks last parimal moel. Kohapeal toimusid nõustamised lapsevanematele, vajadusel ka teistele pereliikmetele. Probleemide käsitlemisel lähtuti eeskätt laste ealistest iseärasustest ja arengust, arvestati laste arvamust ja soove.

  Spetsialistide järjepidev süsteemne töö laste ja vanematega on aidanud probleemidele leida positiivseid lahendusi. Nii mõnigi kord olid edusammud rasked tulema, kuid õnnestumise korral olime tulemuse üle kõik rõõmsad.

  Õnne Raamat
  Kolga-Jaani valla lastekaitsetöötaja

 • Koostööpartner 2: Rajaleidja kui tugikeskus!

  Tarvastu Gümnaasiumi perel on väga hea meel, et selline tugikeskus nagu Rajaleidja, maakonda loodi. Kohe esimesel aastal läks töö hooga käima ja meie oleme Rajaleidja keskuse poolt pakutavast palju tuge saanud.

  Tänu kaasava hariduse põhimõtetele on tänapäeval koolis koos väga erinevate võimete ja vajadustega õpilased. Et väärtustada õpilaste eripära ja pakkuda neile arenguks parimaid tingimusi, on koolil ja õpetajatel vaja nõustamist ning tuge vastava ala spetsialistide poolt, et uutes olukordades hakkama saada. Seda tuge olemegi saanud Rajaleidja keskuselt.

  Gümnaasiumil on endal õpilastele ja õpetajatele tõhus tugivõrgustik, kuhu kuuluvad HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog, logopeed, karjäärikoordinaator, abiõpetaja. Lisaks toimivad õpiabirühmad, pikapäevarühmad, tasemerühmad võõrkeeltes ja matemaatikas, loodud on väikeklass lihtsustatud õppekava järgi õppivatele õpilastele. Meil on individuaalsete õppekavade järgi õppivaid andekaid kui ka tugiisikuid vajavaid õpilasi. Õppekava tegevusi toetavad erinevaid ringid, muusika- ja kunstikool, õpilasfirmad; usinalt osaletakse TÜ teaduskooli töös, erinevates projektides nagu Ettevõtlik kool, koostööprojektid kõrgkoolidega, digiprojektid, kooli TV, animafilmi festival, õpilasvahetused, korraldame koos õpilastega õpitubasid teistele koolidele jne.

  Kõigele sellele on aga tihti vaja lisaks tellida II tasandi õppenõustamis- ja karjääriteenust Rajaleidja keskusest. Suhtleme tihedalt keskuse eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogide ja logopeediga. Meil on pidev koostöö karjäärinõustajatega, kes on mitmeid kordi käinud õpilastele karjäärialast nõu andmas ning loenguid pidamas nii õpilastele kui ka vanematele. Rajaleidjas käivad nõustamisel nii õpilased, vanemad kui ka õpetajad.

  Tänu tihedale koostööle, on kasvanud julgus abi küsida. Õpetajad on paindlikumad ja oskavad üha paremini arvestada õpilaste individuaalsusega, vanemad on saanud teadlikumaks ning oluliselt on paranenud õpilaste probleemide varajane märkamine. Loodame, et meie kool on koht, kus on hea olla nii õpilasel kui õpetajal.

  Anne Põldsaar
  Tarvastu Gümnaasiumi õppejuht

Jaga oma lugu

Kas Sinul oleks oma lugu Rajaleidjaga jagada? Võib-olla inspireerid just Sina järgmist abivajajat Rajaleidja poole pöörduma. Ja ära muretse - me ei jaga Sinu kontaktandmeid ega avalda Sinu nime.